DAF e-myto Elektroniczny System Poboru Opłat Drogowych

Elektroniczny System Poboru Opłat Drogowych

1 lipca 2011 roku w Polsce rozpoczął działanie Elektroniczny System Poboru Opłat Drogowych. Obecnie obejmuje ok. 1890 km autostrad oraz dróg ekspresowych i krajowych

Zobacz także

kalkulator opłat, e-myto

Kalkulator

oblicz ile zapłacisz podatku drogowego
Mapa Polski

Mapa Polski

sprawdź gdzie znajdują się płatne odcinki dróg
Stawki i koszty

Stawki i koszty

zobacz ile kosztuje przejazd płatnymi odcinkami dróg

Etapy wprowadzania opłat

I Etap – od 1 lipca 2011r.

Projekt rozporządzenia przewiduje w pierwszym okresie (od lipca 2011 roku) objecie
opłatami ok. 630 km autostrad, ok. 570 km dróg ekspresowych oraz ok. 400 km dróg
krajowych dwujezdniowych oraz dróg równoległych zarządzanych przez Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II Etap - styczeń 2012r.

Planuje sie, że rozporzadzenie zostanie wówczas uzupełnione o następujące odcinki dróg:

autostrady:

 • A-1 na odcinku Maciejów – Sośnica,
 • A-2 na odcinku obejmującym obwodnice Mińska Mazowieckiego,
 • A-4 na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Wschód,
 • A-8 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Pawłowice;

drogi ekspresowe:

 • (a) S-1 na odcinku obejmującym obwodnice Bielska Białej,
 • S-5 na odcinku Gniezno – Poznań,
 • S-7 na odcinku Skarżysko Kamienna – Występa,
 • S-19 na odcinku Stobierna – Rzeszów,
 • S-11 na odcinku obejmującym zachodnia obwodnice Poznania;

pozostałe drogi krajowe:

 • nr 1 na odcinkach: Lodź – Tuszyn, węzeł Bełchatów – Dabrowa Górnicza oraz Tychy – Bielsko Biała,
 • nr 86 na odcinkach: Podwarpie – Katowice oraz Katowice – Tychy.

III Etap - 1 stycznia 2013r.

Do systemu włączone zostanie dalsze ok. 1800 km autostrad i dróg ekspresowych. Możliwe jest również włączenie do systemu autostrad koncesyjnych.

IV Etap styczeń 2014 roku:

Do systemu włączone zostanie dalsze ok. 600 km dróg ekspresowych.
Planuje sie, że w roku 2014 system obejmował bedzie ok. 4400 km dróg (bez autostrad
koncesyjnych). Jednocześnie do systemu mogą być włączane wybrane równoległe odcinki
dróg krajowych, które wymagać beda szczególnego zabezpieczenia z uwagi na nadmierny
ruch ciężarowy.

Docelowo opłatami elektronicznymi zostaną objęte wszystkie odcinki autostrad, dróg ekspresowych, dwujezdniowych dróg krajowych, które nie beda przebudowywane oraz wybrane odcinki dróg krajowych równoległych.