Co oznaczają skrótowce przed imionami łodzi?

Przed imionami statków (cywilnych) podaje się czasem skrótowce, które charakteryzują typ danej jednostki pływającej oraz pozwala rozróżnić statki o podobnej nazwie. W przypadku jednostek należących do marynarki wojennej (okrętów) stosuje się odrębne oznaczenia.
Jeżeli kiedyś zastanawiałeś się, co one oznaczają, to w poniższym artykule znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie – rozwinięcia najpopularniejszych skrótowców, które są umieszczane na jednostkach pływających. Istnieje tutaj pewna dowolność, na przykład w przypadku jachtu motorowego można stosować zarówno oznaczenie MY jak i m/v.

Międzynarodowe oznaczenia statków cywilnych
MF, m/f (motor ferry) – oznacza prom motorowy,
MS, m/s (motor ship) – jest oznaczeniem statku motorowego,
MSY (motor sailing yacht) –jednostka tak oznaczona to jacht żaglowo-motorowy,
MV, m/v (motor vessel) – statek motorowy,
MY, m/y (motor yacht) – jacht motorowy, jest to typ jednostki, do którego należą łodzie z laminatu Marim z silnikiem zaburtowym,
RV, r/v (research vessel) – oznacza statek badawczy,
SV, s/v (sailing vessel) – żaglowiec,
SY, s/y (sailing yacht) – jacht żaglowy,
AHTS (anchor handling tug supply [vessel]) – jest to holownik do obsługi kotwic oraz zaopatrywania innych jednostek,
COB (container-oil-bulk [carrier]) – ropomasowiec-kontenerowiec, czyli statek przystosowany do przewozu ropy naftowej, rudy i węgla.
DS (drillship) – oznacza statek wiertniczy,
DSS (deepwater semi-submersible) – platforma wiertnicza półzanurzalna,
DSV (diving support vessel/deep submergence vessel) – statek baza nurków/statek głębinowy,
ERRV (emergency response rescue vessel (stand-by vessel) – statek ratowniczy szybkiego reagowania strzegący bezpieczeństwa platform morskich,
LNGC (liquefied natural gas carrier) – gazowiec LNG,
LPGC (liquefied petroleum gas carrier) – gazowiec LPG.
Po przeczytaniu tego krótkiego wpisu już wiesz, co oznacza dany skrót, dlatego skrótowce nie będą już dla ciebie tajemnicą, a kiedy zobaczysz statki w przystani, bez trudu będziesz mógł określić typ i przeznaczenie danej jednostki.

 

Możesz również polubić…